Dnipro-river-Kyiv-Ukraine

Дніпро (ст.-слов. Дънѣпръ; біл. Дняпро, рос.Днепр, крим. Özü, дав.-гр. Βορυσθένης, лат. Danapris, поетична назва — Славу́тич — третя за довжиною й площею басейну річка Європи після Волги й Дунаю, має найдовше русло в межах України. Довжина Дніпра в природному стані становила 2 285 км, тепер (після побудови каскаду водосховищ, коли в багатьох місцях випрямили фарватер) — 2 201 км; в межах України — 981 км. Площа басейну — 504 тис. км², з них в межах України — 291,4 тис. км².

Дніпро — рівнинна річка з повільною й спокійною течією. Має звивисте річище, утворює рукави, багато перекатів, островів, проток, мілин. Ширина долини річки — до 18 км. Ширина заплави — до 12 км. Площа дельти — 350 км². Живлення змішане: снігове, дощове й підземне. Близько 80 % річного стоку Дніпра формується у верхній частині басейну, де випадає багато опадів, а випаровування мале. Водний режим річки визначається добре вираженою весняною повінню, низькою літньою меженню з періодичними літніми паводками, регулярним осіннім підняттям рівня води та зимовою меженню.


Перші вітчизняні відомості про Дніпро є в літописах Київської Русі «Повість врем’яних літ» й у великому поетичному творі «Слово о полку Ігоревім». Історія України-Русі пов’язана з Дніпром. Його басейн є центральним місцем етногенезу й націогенезу українців. Київ — столиця України, завдяки Дніпру лежить на перетині торгових шляхів між Сходом і Заходом, Північчю й Півднем. Дніпро тісно пов’язаний з історією східних слов’ян, які розселялися по річці та її притоках — Прип’яті, Десні, Росі тощо. Тоді річки були основними шляхами — вони зв’язували віддалені землі і сприяли об’єднанню племен в одну державу — Київську Русь. Середнє Подніпров’я на чолі з Києвом було давнім культурним центром, навколо якого на межі VIII-IX століть об’єдналися східні слов’яни. По Дніпру та його притоках поширювалась культура Київської Русі — писемність, архітектура, мистецтво, — виникали великі міста, що в свою чергу ставали центрами розселення людей і розвитку господарства.


dnipro-map

Найдавніші письмові відомості про Дніпро залишив грецький історик і географ Геродот у четвертій книзі своєї історії, що називається «Мельпомена». Геродот відвідав грецькі колонії на берегах Дніпровського лиману за 450 років до нашої ери, а також плавав по річці до самих порогів. Опис Дніпра вище порогів історик зробив за розповідями купців, що плавали по річці в торгових справах. З того часу про велику слов’янську річку писали безліч істориків і письменників — і давніх часів, і середніх віків. Перші вітчизняні відомості про Дніпро є в літописах Київської Русі «Повість врем’яних літ» і у великому поетичному творі «Слово о полку Ігоревім».

Назва річки «Дніпро» вперше трапляється в літературних пам’ятках першої половини IV століття нашої ери. Походить від давньосхідноіранського «Велика річка». До того річка мала давньогрецьку назву Борисфен, що означає «той, що тече з півночі». Предки українців, давні східні слов’яни, називали її Славутичем («Син Слави») — ця назва досі зрідка використовується як синонім, особливо як поетична назва; римляни називали річку Данаприс, турки — Узу або Узи. Деякі дослідники схиляються до думки, що Дніпро в давнину називався Сіндгу, Сінд, Інд, оскільки в низів’ях річки існувала Сіндика, інакше — Сіндська Скіфія.

Karte Ukraine

Середньовіччя


Дніпро з’єднував Київську Русь з іншими державами й народами. Річкою пролягав стародавній торговий шлях, що в Лаврентіївськім літописі названо «великим шляхом з варяг у греки». Варязький шлях зв’язував Чорне та Балтійське моря й вів до Візантії. Нижнє Подніпров’я та північне узбережжя Чорного моря в давнину були важливими районами торгівлі — тут знаходились колонії фінікійців, греків, а пізніше, в середні віки, — венеціанців та генуезців. Також ці райони в давні часи були ареною боротьби з азіатськими ордами — хозарами, печенігами, половцями, татаро-монголами. Зміцнення кочівників, з одного боку, й ослаблення Києва, з другого, були причиною того, що Дніпровий шлях ставав все менш доступний і з кінця XII століття його функції став перебирати на себе Дністровий шлях із столицею Галицького князівства — Галичем. Завоювання України татарами остаточно знівелювало значення Дніпрового шляху й міст на ньому. Відродилося воно лише в XVI столітті. На Дніпрі засновано козацьку вольницю Запорозьку Січ, звідки козаки на швидких чайках здійснювали походи до турецьких берегів. По водах Дніпра вони спускалися до Чорного моря й нападали на ворожі фортеці. Січ неодноразово міняла своє місце, але лишалася в районі Дніпрових плавнів: болота та плавні захищали її від татар і турецьких галер.

Ранній новий час 


За Богдана Хмельницького Дніпро став головною річкою козацької держави. В добу «руїни», коли держава Хмельницького розпалася на Лівобережну й Правобережну з окремими гетьманами, війни між претендентами, що намагалися об’єднати державу, супроводжувалися переходами через Дніпро (зокрема, походи Тетері, Брюховецького і Дорошенка в 1660-х роках). Згодом Дніпро на довгій лінії від Лоєва до Кременчука (за винятком околиць Києва) став кордоном московської й польської сфери інтересів аж до 1793 року. В межах Литовсько-Польської держави комунікаційне значення мала верхня частина річки й її праві притоки, зокрема Прип’ять, і Десна: ними перевозили товари на захід і північний захід — до Вісли, Німана й Балтійського моря.

У XVIII столітті в Европі на водний транспорт звернули особливу увагу — Дніпро сполучили каналами з іншими річковими системами: в 1765–1768 роках — з басейном Німана каналом Огінського, в 1775 закінчили спорудження Королівського каналу, що зв’язав Дніпро з Віслою (через Мухавець, притоку Бугу, з притокою Прип’яті Піною). Обидва канали були споруджені з приватної ініціативи, щоб дати можливість транспортувати й сплавляти ліс з Полісся до балтійських портів — Гданська й Клайпеди. А на території Білорусі в 1797 році збудовано Березинський канал, що з’єднав Дніпро із Західною Двіною.

Дніпро згадується і описується в романах, поезії та прозі, піснях, сотнях історичних досліджень на різних мовах різних часів.
Дніпро і в народних думах: «Тогда козаки собі добре дбали, к Дніпру-Славуті низенько уклоняли» («Дума про Самійла Кішку»). Згадується річка і в старовинних переказах, піснях. До неї звертаються і в літературі часів Козацької Держави («Вірші на жалосний погреб… Сагайдачного», драма «Милость Божія», козацькі літописи). Українське відродження XIX століття теж підносить тему Дніпра в літературі та мистецтві. Образ річки пов’язаний з усією творчістю Тараса Шевченка, в тому числі як символ історичної долі українського народу. Шевченків «Заповіт» і поховання поета над Дніпром великою мірою визначили і нині живу традицію шанування річки як української національної святині. До тематики Дніпра-Славути також звертались Максим Рильський, Григорій Чупринка, Василь Симоненко, Павло Тичина, Володимир Сосюра («Іще не скресла крига на Дніпрі» та інші), Микола Вінграновський («Чуєш, Дніпре мій», «Скажи мені, Дніпре», «Ніч Івана Богуна» тощо) та багато інших письменників. Дніпрові краєвиди також популярні серед художників — різних часів і різних країн.

День Дніпра 

У листопаді 2003 року Київрада ухвалила розширити перелік масових заходів у місті та заснувала День Дніпра «з метою донесення до людей проблеми сучасного екологічного стану ріки Дніпро, збереження природної рівноваги в басейні ріки та культурної спадщини, як основи національної культури, турботи про подальший розвиток традиційних культур та етносів». Відзначається День Дніпра в Києві в першу суботу липня і пов’язується зі святом Івана-Купала.


— Культурно-історичний портал «Спадщина Предків»

Источник: spadok.org.ua

Дніпро – найбільша річка України; тече територією Росії, Білорусі та України. Протяжність – 2201 км, з них 1005 км – територією України, площа бассейну – 504 тис. кв. км.

Дніпро починається у північній частині Валдайської верховини у Смоленської області Росії, біля села Бочарово Сичевського району, неподалік від озера Гаврилівське, а впадає у Дніпровський лиман Чорного моря в Україні. Дніпро має більше 15 тис. притоків. Найбільші з них: Вопь, Друпь, Березина, Прип’ять, Тетерів, Ірпінь, Рось, Базавлук, Інгулець, Десна, Оріль, Псел, Ворскла, Самара, Сож.

Дніпро – ріка рівнинна, течія переважно швидка, але зустрічаються тихі плеси й вири зі зворотною течією. Глибини різні – існують перекати, де глибина може досягати 0,5 м, а є ще ями глибиною 20-30 м; добре розвинута водна рослинність.

У басейні ріки переважають піщані та мулисто-піщані, хрящуваті, глинисті, галькові, місцями кам’янисті ґрунти. 

Найбільш розповсюджені види риб у Дніпрі: в’юн, голець, густера, єлець, жерех, карась сріблястий, короп дзеркальний, краснопірка, лящ, лінь, минь, окунь, піскар звичайний, плітка, сазан, синець, сом, судак, уклейка, щука, язь. 


Історія

У давні часи річка згадувалася під іншими назвами. Так давньогрецький історик Геродот називав її у своїх історичних трактатах Борисфеном (що означає «ріка, яка тече з півночі»). Римські історики називали річку іменем Данапріс, яке через століття перетворилося на Дніпро.У період Київської Русі річку називали Славутичем (ріка слов’ян), у ті часи вона була частиною торговельного шляху, що з’єднував Прибалтику з Причорномор’ям і відомого в історії як “Шлях з варяг у греки».

У ІХ столітті на землях навколо середньої течії Дніпра сформувалося ядро Давньоруської держави, столицею якої стало місто Київ. На Дніпрі за порогами, між сучасними Дніпропетровськом і Запоріжжям, у дніпровських плавнях була народжена славна козацька Запорізька Січ.У 1943 році під час Другої світової війни у  рамках військової кампанії СРСР проти країн гітлерівської коаліції відбулася одна з найбільших і найжорстокіших битв в історії – Битва за Дніпро, в якій взяло участь більш ніж 4 мільйони людей з обох боків. У результаті битви радянські війська ліквідували оборону супротивника на ділянці уздовж Дніпра і звільнили значну частину України від німецької окупації. 

Дніпру присвячували і присвячують свої твори поети, письменники, художники, фотографи, музиканти, режисери.

Цікаві факти

З 2003 року у Києві щорічно у першу суботу липня відзначається День Дніпра.  


Дніпро – головний постачальник води в Україні. Водними ресурсами Дніпра користуються біля 30 млн. мешканців України (це фактично дві третини від усього населення).

Дніпро – третя річка в Європі після Волги і Дунаю за площею водозбірного басейну і протяжністю. 

На думку деяких вчених, у результаті бездумної діяльності людини через 50…200 років Дніпро у ділянці витоку може змінити течію у протилежний бік і стати солоним. Це можливо, якщо під час штормів вітер буде гнати солону воду з моря уверх за течією. 

Корисні посилання

Сайт річки Дніпро

Источник: uateka.com

Происхождение названия реки Днепр

Как и для любого древнего топонима, существуют самые различные версии относительно происхождения названия реки Днепр. В скифские времена Днепр назывался Борисфеном, что означает «тот, который течет с севера», а людей, которые жили на его берегах-борисфенитами. Древнегреческий историк Геродот называл Днепр в своих исторических трактатах Борисфеном. Римские историки называли реку именем Данаприс, которое спустя века превратилось в Днепр. В древнерусских летописях название реки Днепр писалось, как Дънѣпръ. Вот одна из версий происхождения названия Днепр. Известно, что звук ъ возник на месте еще более древнего у, а ѣ-на месте еще более древнего звукосочетания ай.
пример, латинское domus и древнеславянское домъ, готское stains «камень» и древнеславянское стѣна «стена». Если подставить в первую часть древнерусского названия Днепра-«Дънѣ» вместо ъ и ѣ их более древние эквиваленты, получим Дунай. Древнерусский летописец Нестор в «Повести временных лет» писал, что наши предки сюда пришли когда-то с берегов Дуная. Вероятно, оттуда они и принесли название Дунай. Значение второй части прь выводим, сопоставляя ее со словами,в которых есть тот самый элемент прь. Корни пр и стр, по разному видоизмененные, но приблизительно с одинаковым значением «вода», «речка» есть в украинском и других языках. Особенно много слов с этим корнем означает быстрое движение. Например, рус. прыткий, укр.спритний,прудкий, рус стремиться, укр. прагнути. Корень пр есть и в названиях рек Прут, Припять и т.д. Приведенные слова дают основание считать, что элемент прь когда-то означал» текучая вода, река». Следовательно, можно сделать вывод: название Днепр происходит от древнего словосочетания со значением «Дунай-река». В украинских народных песнях слово Дунай сохранилось до нашего времени как общее название со значением «большая вода» (напр. Понад морем, дунаєм вітер явір хитає). В народных песнях словом Дунай названо также одну из двух рек(Днепр, Дунай)[4, стр.37-41].Во времена Киевской Руси Днепр называли Славутичем или Славутой.
те времена он был частью торгового пути, соединяющего Прибалтику с Причерноморьем и известного в истории, как «Путь из варяг в греки». Такое название зафиксировано в «Слове о полку Игоревом», в народных думах. Согласно одной из версий, название Славута происходит от древнеиндоевропейской лексемы-Слова, что означало»текучая». Также в бассейне Днепра есть реки, название которых образовано от основы слав, такие, как Славута(правый приток реки Уж), Словечна(правый приток Припяти), Славинка(правый приток Роси). Название реки Днепр содержится в названиях таких городов, как Днепропетровск(вторая часть топонима посвящена коммунистическому деятелю Григорию Петровскому), Днепродзержинск(город недалеко от Днепропетровска, вторая часть топонима-в честь еще одного коммунистического деятеля Ф.Э.Дзержинского, Верхнеднепровск, Днепрорудное, Каменка-Днепровская.

Источники:

1. Водне господарство в Україні/За ред. А.В. Яцика, В.М. Хорєва-К., 2000

2. Г.І. Швебс, М.І. Ігошин Каталог річок і водойм України Навчально-довідниковий посібник — Одеса, 2003

3. Геродот. Геродота турійця з Галікарнаса «Історій» книг дев’ять,що їх називають музами/Пер., передмова й примітки О.Білецького — Харків,2006

4. І.П.Ющук Мова наша українська Статті, виступи, роздуми/Наша мова-наша історія — К., 2001

Источник: kiev-elena.blogspot.com

Происхождение названия

Днепр – легендарная река, воспетая многими украинскими поэтами, прочно вошедшая в древний и современный фольклор. Существует несколько версий происхождения названия. Основной считается теория об иранских корнях, где «Днепр» означает «глубокая река». Однако разные народы предлагали свои наименования. Так, Геродот еще в V веке до нашей эры говорил о Борисфене, что означает «река с севера». Несколько позже в римских источниках Днепр называется Данаприс. А славяне Киевской Руси прозвали водную артерию Славутичем.

Днепр в Киеве

История

Уже в IV-III тысячелетии до нашей эры здесь жили славянские племена радимичей, кривичей, дреговичей. Позже по реке пролег известный торговый путь «Из варяг в греки», связывавший Балтийское и Черное море. Несмотря на то, что функция Днепра как торгового и транспортного маршрута периодически ослабевала из-за набегов кочевников, он всегда играл важную роль в хозяйстве и культуре народов, населявших его берега.

Достопримечательности и развлечения

Самым крупным городом на Днепре является Киев, столица Украины. Здесь, как и в других больших прибрежных населенных пунктах, прекрасно оборудованы оба берега, имеются лодочные станции, водные экскурсионные программы, экстремальные аттракционы, благоустроенные пляжи, места для рыбалки.

ДнепроГЭС

Одним из самых интересных рукотворных мест реки является Днепрогэс. Это гидроэлектростанция, расположенная в Запорожье. Она была запущена в 1932 году и является самым старым энергетическим сооружением на Днепре. Посетить территорию станции можно в составе экскурсии.

В отдельном здании музея туристы могут посмотреть экспозиции, повествующие о строительстве плотины, восстановлении ее работы в послевоенные годы, возведении ГЭС второй очереди. Также здесь находится масштабный макет Днепрогэс, а желающие имеют возможность даже взглянуть на турбины, работающие в машинном зале. Экскурсии проходят ежедневно кроме субботы и воскресенья с 9 до 14 часов по адресу: Украина, г. Запорожье, бул. Винтера, 1. Именно после запуска Днепрогэс большинство знаменитых днепровских порогов было затоплено, что открыло прямое судоходное сообщение в русле.

Нельзя не упомянуть об острове Хортица, который является самым крупным на Днепре. Это место наиболее известно благодаря тому, что в XVI-XVIII веках здесь располагались укрепления Запорожской Сечи. Сегодня побывать на острове можно как в составе организованной экскурсии, так и самостоятельно.

Одними из самых популярных развлечений Днепра остаются лодочные и байдарочные походы по реке, рыбная ловля, погружение с аквалангом, водные экскурсии.

Вид на Днепр в СмоленскеПограничные катера Белоруссии на Днепре у деревни Жиличи

Легенды днепровских порогов

Большая часть этих речных преград расположена между Днепропетровском и Запорожьем, раньше они часто становились причиной крушений водного транспорта. Именно поэтому вплоть до постройки ГЭС судоходство на этом отрезке было ограничено. Впрочем, это не мешало поклонникам экстремального туризма сплавляться здесь на лодках. Днепровские пороги вошли в литературу и легенды. Так, один из них, известный под названием Ненасытец, ныне не существует – когда-то он был взорван, чтобы наладить хождение кораблей. Свое название порог получил за суровость характера и высокую сложность в прохождении. Считалось, что он забирает жизнь каждого десятого смельчака, решившего спуститься по реке.

Днепр зимой

Также в районе порогов некоторые аквалангисты до сих пор ищут сокровища, предположительно затонувшие здесь вместе с потерпевшими крушение суднами. Одна из легенд гласит, что войска атамана Ивана Подковы после очередного нападения на Стамбул перевозили через порог удивительные богатства. Говорят, что в их числе была статуя коня, целиком отлитая из золота. Несколько кораблей разбились на порогах, а сокровища остались где-то на дне.

Другая легенда связана с порогом, называемым Звоннецкий. Считается, что свое имя он получил, когда Екатерина II, сплавляясь здесь, уронила в реку красивое колье с бубенцами. С тех пор порог «звенит» этим украшением.

Подводные диковинки

Профессиональные дайверы сегодня продолжают изучать дно Днепра около старинных городов, рассчитывая обнаружить исторически ценные артефакты, и совершенно не зря. Многие находки просто поражают: уникальные оружие и посуда, останки древних животных и так далее. На тех участках, которые были затоплены после пуска многочисленных ГЭС, аквалангистами были обнаружены остатки христианского храма и других построек.

Через время выяснилось, что ранее здесь располагалось село. Есть и другие затопленные достопримечательности, например, казачья крепость, остров Перун, водомерный пост конца ХІХ века.

Рыбалка на ДнепреТуман над Днепром

Туристам

Бассейн Днепра

Увидеть реку Днепр вы можете с территории трех разных стран, но, конечно, чтобы насладиться всем великолепием ее просторов лучше ехать в Украину. Для граждан России получение визы не требуется, поэтому организовать путешествие достаточно легко. Наиболее популярные и красивые города на Днепре – Киев, Днепропетровск, Запорожье, Черкассы, Херсон.

Река красива в любое время года: летом ее зеркальная гладь обрамлена густой зеленью, осенью она практически сливается с синим небом, зимой на большей части устанавливается толстый лед, появляются живописные сугробы, весной можно наблюдать ледоход. В крупных городах по берегам Днепра расположено много чистых пляжей с полноценной инфраструктурой, поэтому для купания нет необходимости ехать далеко.

Величие водных просторов реки производит удивительное и памятное впечатление. Любоваться ими можно с грандиозных пешеходных и автомобильных мостов либо с одного из берегов.

Источник: wikiway.com


Categories: Другое

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.