Міжнародний гуманітарний університет — додаткова інформація про вищий навчальний заклад

Міжнародний гуманітарний університет — недержавний вищий навчальний заклад з колективною формою власності.

Колектив Міжнародного гуманітарного університету бачить своє призначення у ствердженні ідеалів і цінностей громадянського суспільства, у відкритості, діалогізмі та співробітництві через гуманітаризацію світогляду і мислення фахівців всіх галузей знань, демократизацію освіти, її наближення до кожної людини на основі свободи особистості.

Зараз на чотирьох факультетах та інститутах Міжнародного гуманітарного університету навчається понад 3250 студентів. Вони засвоюють програми підготовки фахівців за 15 спеціальностями.

Міжнародний гуманітарний університет видає випускникам після закінчення навчання дипломи встановленого державного зразку, а також додатки до диплома європейського зразка. Додаток до диплома європейського зразка спрощує процедуру визнання українських дипломів про вищу освіту в Європі та сприяє мобільності студентів.


В Міжнародному гуманітарному університеті функціонують культурний центр, кіноклуб. На черзі будівництво 24-х поверхового гуртожитку, конференцзалу, спортивного центру, студентського кафе та найсучаснішого приміщення бібліотеки.

Професорсько-викладацький склад Міжнародного гуманітарного університету у своїй діяльності застосовує активні методи навчання в протилежність так званим традиційним підходам, де студент грає більш пасивну роль. Активні методи навчання дозволяють тим, хто навчається, у більш короткі терміни та з меншими зусиллями оволодіти знаннями та навичками.

У Міжнародному гуманітарному університеті найбільш розповсюджені гральні методи. Наприклад, рольові ігри. На спеціальності "Правознавство" це може бути навчальне судове засідання. Коли хтось зі студентів виконує роль судді, дехто прокурора чи адвоката, а дехто й звинуваченого. На спеціальності "Менеджмент організацій" (туристична діяльність) один зі студентів виконує роль директора туристичної фірми, дехто – бухгалтера, дехто – менеджера по туризму, а дехто – вибагливого клієнта чи представника податкової міліції. Викладачі Міжнародного гуманітарного університету досить часто використовують так звані проблемні методи.

У Міжнародному гуманітарному університеті наприкінці семестру студентам пропонується анонімно заповнити анкети стосовно якості викладання. В анкеті наводяться прізвища викладачів, і студент повинен напроти них проставити рейтингову оцінку якості проведення занять за низкою критеріїв: академічна цінність вивченого, дохідливість викладання, глибина підготовки викладача, його ентузіазм, рівень контакту з аудиторією, об’єктивність оцінювання тощо.


Источник: volodarka-nvo.org.ua

1. Інститут права, економіки та міжнародних відносин:

Електрона адреса: [email protected]

Спеціальності:

 • Комп’ютерна інженерія 
 • Економіка
 • Міжнародні економічні відносини (ринок цінних паперів та біржова справа,готельно-ресторанний бізнес)
 • Міжнародне право
 • Право
 • Облік та оподаткування
 • Менеджмент (фінансовий менеджмент, спортивний менеджмент, міжнародний та національний туризм)
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Публічне управління та адміністрування
 • Фінанси, банківська справа та страхування

2. Факультет лінгвістики та перекладу

Електронна пошта: [email protected]

 • Філологія (англійська, німецька, французька, китайська)

3. Факультет мистецтва і дизайну

Електронна пошта: [email protected]

 • Дизайн
 • Аудіовізуальний мистецтво і виробництво

4. Одеський медичний інститут

Електронна пошта: [email protected]

 • Стоматологія
 • фармація
 • Технології медичної діагностики і лікування

5. Економик-правовий коледж

Електронна пошта: [email protected]

 • Фінанси, банківська справа і страхування
 • право
 • Дизайн
 • Облік і аудит
 • Економіка
 • Підприємництво, торгівля і Біржова діяльність
 • Компьютeрная інженeрія
 • Начальноe обpазованиe (aнглійcкій мoву)

6. Мeдіцінcкій колeдж

Елeктронная пoшта: [email protected]

 • Фаpмaція

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (048) 719-88-38.

Довузівська підготовка: (048) 719-88-38

Остаточний список всіх необхідних документів та форму подачі (оригінал або завірена копія) уточнюйте в приймальній комісії за тел .: (048) 719-88-38.

Для отримання повної та детальної інформації стосовно термінів, умов прийому, іспитів та необхідних сертифікатів центру оцінювання для вибраних спеціальностей звертайтеся в приймальну комісію за тел.: (048) 719-88-38.


Источник: www.education.ua

 

Ліцензія АГ №582754 від 06.01.2012 р.
Президент Міжнародного гуманітарного університету – Ківалов Сергій Васильович.
До складу університету входять:
2 інститути:
– Інститут національногота міжнародного права;
– Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету.
3 факультети:
– лінгвістики та перекладу;
– економіки та менеджменту;
– комп’ютерних наук та інноваційних технологій.

Напрями і спеціальності:
Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»:
• Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж;
• Економіка підприємства;
• Правознавство.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:
• Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
• Менеджмент організацій (національний та міжнародний туризм);
• Міжнародні економічні відносини;
• Міжнародний бізнес;
• Економіка підприємства;
• Правознавство;
• Міжнародне право;
• Переклад;
• Комп’ютерна інженерія;
• Безпека інформаційних і комунікаційних систем;
• Дизайн комп’ютерних та мультимедійних технологій;
• Фармація.


Освітньокваліфікаційний рівень «спеціаліст»:
• Правознавство;
• Міжнародне право;
• Переклад;
• Комп’ютерні системи та мережі;
• Захист інформації в комп’ютерних системахта мережах.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:
• Правознавство;
• Міжнародне право;
• Управління проектами;
• Менеджмент організацій;
• Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
• Комп’ютерні системи та мережі;
• Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.

alt alt

Источник: xvatit.com


Categories: Другое

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.